ELFA Assistans Visselblåsartjänst

Vår visselblåsartjänst erbjuder dig som har misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter inom vår verksamhet att rapportera dem på ett anonymt och säkert sätt. Vi strävar efter en öppen och förtroendeingivande kultur i verksamheten. Det är viktigt för oss att du känner att du kan berätta sådant som du upplever är fel. Det kan du alltid göra till oss i ledningen eller till din närmaste kontaktperson på kontoret. Men vi har också tagit fram en särskild tjänst där du kan informera oss anonymt.

Observera att de missförhållanden vi pratar om nu inte ska bero på assistansen. Om du misstänker ett sådant missförhållande ska du rapportera det direkt till oss som en Lex Sarah.

Du når visselblåsartjänsten på:

Mail: elfavissla@protonmail.com  eller på telefonnummer 070-299 44 98

När kan du visselblåsa?

Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera misstanke om allvarligt missförhållande eller oegentligheter i verksamheten eller hos en anställd i ledande ställning. Det kan exempelvis vara verksamhetsansvarig eller en person som ansvarar för stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner. Det kan också vara en uppdragsgivare eller någon på kontoret som handlar felaktigt. Misstankarna kan exempelvis röra muta, stöld, bedrägeri, jäv, olämplig bisyssla, eller där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin ställning eller att närstående gynnas på något sätt.

Om du använder dig av visselblåsartjänsten behöver du inte ha bevis för din misstanke. Inga anklagelser får dock göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk och du får inte bryta din tystnadsplikt om det inte är nödvändigt för att avslöja missförhållandet när du rapporterar.

Rapportera anonymt eller öppet

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att, anonymt eller med kontaktuppgifter, informera oss om misstankar om allvarliga missförhållanden och oegentligheter. Det är viktigt för oss att få information från dig både för att minska risker för felaktigheter och för att vi vill upprätthålla förtroendet för vår verksamhet. Det du vet kan leda till att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Vi har valt att använda en tjänst för visselblåsning som är helt frikopplad från vårt eget IT-system och webbtjänster.

Visselblåsartjänsten fungerar så att ABH Utbildning tar emot mail i en krypterad tjänst och telefonsamtal. De läser eller lyssnar på vad du har att säga och skickar det sedan vidare till oss. Om du har valt att vara anonym anonymiseras meddelandet. Vi får aldrig ta del av ditt ursprungsmail eller veta vilket nummer du har ringt från. ABH Utbildning hjälper dig också att avgöra om det t ex är ett missförhållande som ska rapporteras direkt till oss och råder dig i så fall att göra det.

Skydd för visselblåsare som är öppen med sin identitet

En visselblåsare som uttrycker en genuin misstanke eller farhåga enligt dessa riktlinjer riskerar inte att förlora sitt jobb eller att drabbas av någon form av sanktioner eller personliga nackdelar till följd av sin anmälan. Det spelar ingen roll om misstanken visar sig vara felaktig, förutsatt att visselblåsaren har handlat i god tro.

Såvida det inte är olämpligt med hänsyn till den utpekades integritet och andra tystnadspliktsfrågor kommer en visselblåsare som väljer att uppge sin identitet att informeras om hur utredningen fortlöper. Är du anonym kan vi inte informera dig.

Skydd av, och information till, en person som pekas ut i ett visselblåsar-meddelande

Rättigheterna för de personer som pekas ut inom ramen för visselblåsartjänsten omfattas av relevant dataskyddslagstiftning. De utpekade har rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och kan kräva ändring eller radering av data om informationen är felaktig, ofullständig eller föråldrad.

Denna rättighet gäller med förbehåll för att detta leder till hinder för utredningen eller förstörelse av bevismaterial.

För mer information om utredningsprocessen, datahantering och personuppgiftsbehandling i samband med användandet av visselblåsarstjänsten, klicka här

Nyfiken på oss?

Testa vårt sätt, ge oss chansen att underlätta din vardag

Vill du jobba som
personlig assistent?

Sök till någon av våra utannonserade tjänster eller skicka in en spontanansökan

Gjort dig illa på jobbet?

Ta för vana allt alltid rapportera eventuella olycksfall och tillbud till oss på kontoret så att vi kan ta vårt ansvar som arbetsgivare.

Ring oss på kontoret och berätta vad som har hänt eller fyll i det här formuläret 

Våra kontor finns i Solna och i Örebro men med dagens teknik är vi aldrig långt borta.

På våra kontor möter du människor som kommer göra sitt bästa för att hjälpa dig.

Vi vet att vi är bra på det vi gör och vi vet vad vi går för. Om du vill ha en engagerad anordnare och arbetsgivare är du välkommen att hör av dig!