Värdegrund


ELFA Assistans har valt ut fyra ord som tillsammans beskriver oss och den värdegrund vi bygger vårt arbete på. Det är ord som förklarar hur vi ser på vår uppgift, hur vi möter andra människor och hur vi ser på livet. Alla medarbetare, oavsett vilken roll vi har i företaget, förväntas reflektera över ordens betydelse och skapa sig en känsla för dem, en känsla som sedan ska genomsyra allt vi gör. Orden vi valt är Empati, Lyhördhet, Frihet och Ansvar.

Empati

För oss handlar empati om att vara intresserad av och värdesätta den människa man möter i sitt arbete, oavsett om den man möter är en brukare, en anhörig eller en kollega. För att arbeta utifrån ELFA Assistans värdegrund krävs att man är engagerad, prestigelös och fördomsfri. Man måste också förstå och respektera att andras upplevelse av en situation är lika rätt och lika viktig som ens egen, även om man upplever helt olika saker.

Lyhördhet

För ELFA Assistans är lyhördhet ett viktigt ledord. Det handlar om att vara öppen, medveten och inkännande när det kommer till andras tankar, behov och signaler. Men att vara lyhörd kan också innebära att vara följsam och respektfull gentemot andras upplevelser utan att för den skull åsidosätta de egna behoven. Vi tror att lyhördhet för sina egna behov är grundläggande för att ha förmågan att känna in och förstå andras behov. 

 

Frihet

Vi jobbar mycket med frihet men håller oss inom de ramar som styr vår verksamhet. Alla medarbetare är fria att tycka och tänka, reflektera och diskutera samt  komma med förslag och önskemål. Vi uppskattar innovativa lösningar och ett flexibelt tänkande men i kombination med ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

Ansvar

Det ska inte spela någon roll vem du är, i vilken situation du möter oss eller vad du vill, du ska bli bemött med respekt för den du är och för det ärende du har och vi ska ta ansvar för den roll vi spelar i ditt liv och i din vardag. Vi tar ansvar för det vi gör och säger och vi ta ansvar för att alla kontakter med oss genomsyras av en positiv känsla.