Arbetstidslagen och EU-direktivet

Arbetstidslagen och EU-direktivet om arbetstid reglerar tillsammans hur arbetstid får förläggas. Bland annat ställer lagstiftningen krav på dygns- och veckovila samt reglerar hur mycket övertid och jour en person får arbeta. Arbetstidslagens regelverk gäller för varje specifik anställning separat och det är med andra ord åtminstone teoretiskt möjligt att exempelvis arbeta heltid hos två olika arbetsgivare samtidigt så länge inte arbetstiderna krockar.

Sammanfattningsvis säger lagstiftningen följande:

  • Ordinarie arbetstid får förläggas upp till i genomsnitt 40 arbetstimmar/vecka
  • Dygnsvilan måste uppgå till 11 sammanhängande timmar/dygn
  • Veckovilan måste uppgå till 36 sammanhängande timmar/arbetsvecka
  • Jourtimmarna får uppgå till maximalt 48 timmar/4 veckor, eller 50 timmar/kalendermånad
  • Du får arbeta maximalt 200 timmar registrerad övertid/år


Observera dock att den genomsnittliga arbetstiden per vecka inom en anställning får maximalt uppgå till 48 timmar och då ska all form av arbetstid och tid som likställs med arbetstid räknas in.

Läs gärna mer om arbetstid och hälsa via länkarna du hittar nedan.

Arbetstidslagen och Eu-direktivet om arbetstid

Skiftarbete, hälsa och säkerhet, Stressforskningsinstitutet

Tid för återhämtning ger mindre besvär vid skiftarbete

Våra kontor finns i Solna och i Örebro men med dagens teknik är vi aldrig långt borta.

På våra kontor möter du människor som kommer göra sitt bästa för att hjälpa dig.

Vi vet att vi är bra på det vi gör och vi vet vad vi går för. Om du vill ha en engagerad anordnare och arbetsgivare är du välkommen att hör av dig!