In english العربية » Logga in

ladybird-449333

Personlig assistans när den är som bäst

Du har många rättigheter som assistansberättigad och som kund hos ELFA Assistans och bland annat har du rätt till en kontaktperson på kontoret som också är dina assistenters närmaste chef. Dock är vårt mål att du ska få den hjälp du behöver oavsett vem av oss du pratar med.

Väldigt kortfattat kommer ett samarbete med oss ge dig:

  • Tillgänglighet och ett personligt bemötande
  • Eget ansvar och chans till personlig utveckling i rollen som professionell kund och brukare av den personliga assistansen
  • Personlig hjälp vid ansökan om personlig assistans, vid ansökan om utökning, omprövning och överklagan
  • Personligt stöd vid möten med Försäkringskassa eller kommun i frågor som gäller din personliga assistans
  • Hjälp med att tolka och förstå assistansbeslut och kommuniceringar
  • Hjälp med att skapa ett schema utifrån ditt beslut och dina önskemål och rekrytering av assistenter
  • Möjligheten att fördela  assistansersättningen så att det finns utrymme för det liv du vill leva med din assistans
  • Kontroll och uppföljning avseende hur assistansersättningen som är kopplad till ditt beslut i praktiken används
  • Assistenter som får det de har rätt till enligt lag och avtal
  • Trygghet, lojalitet, tydlighet och respekt

I gengäld finns det även några skyldigheter som du behöver veta om för att du ska trivas som kund hos oss, exempelvis kommer vi att  förutsätta att du, liksom vi, strävar efter att följa gällande lagstiftning och kollektivavtal. Vi kommer att betrakta ditt hem i första hand som ett hem, men i samma stund som vi anställer en eller flera personliga assistenter blir ditt hem också en arbetsplats och därför kommer vi ibland behöva diskutera ditt hem på ett lite annorlunda sätt. Du kommer behöva vara delaktig i skapandet av en genomförandeplan kring din personliga assistans och i regelbundna uppföljningar av den. Vi förutsätter också att du kommer informera oss om du tycker vi gör något fel, om förutsättningarna kring din personliga assistans förändras eller om du vill ändra på något i upplägget. Vi kan inte lova att vi alltid kommer kunna följa dina önskemål fullt ut men vi lovar att lyssna på vad du säger.

 

Vill du veta mer?

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Ditt telefonnummer

Ditt meddelande

Jag vill veta mer om

“Fast man är liten är man minst lika viktig som en stor”

-Nalle Puh

Vill du veta mer om personlig assistans ?
Lämna ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.