Kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation (fackförbund) och en arbetsgivarorganisation som bland annat reglerar ingångslöner, uppsägningstider, lönerevisioner och övriga anställningsvillkor för de som omfattas av avtalet. ELFA Assistans är medlemmar i arbetsgivarföreningen Fremia och följer därför kollektivavtalet som finns tecknat mellan Fremia och Svenska Kommunalarbetarförbundet.

I gällande kollektivavtal finns bland annat följande villkor reglerade för våra personliga assistenter:

  • Anställningsformen ska användas när man anställs på en egen schemarad
  • Alla anställningar är alltid direkt kopplade till en eller flera specifika brukare
  • Rätten till och nivån på den ekonomiska ersättningen för arbete under obekväm arbetstid och vid jourarbete (ob-ersättning och jourersättning)
  • Uppsägningstid varierar från 2 veckor till en månad
  • Årlig lönerevision i enlighet med den lönepott som är eller blir överenskommen mellan Fremia och Kommunal inför lönerevisionen
  • En heltidstjänst omfattar 172 timmar/kalendermånad eller 40 timmar/kalendervecka
  • Dygnsvilan får i enstaka fall uppgå till minst 9 timmar/dygn och veckovilan till 24 timmar/7 dygn i jämförelse med lagens regel om 11 respektive 36 timmar.
 
 

Alla personliga assistenter hos ELFA Assistans omfattas av gällande kollektivavtal, vilket också innebär att varje anställd är försäkrad under sin arbetstid och att pensionsinbetalningar göra i enlighet med avtalet.

Om du är anställd hos ELFA Assistans och vill läsa mer om det kollektivavtal du omfattas av så kan du läsa hela avtalet när du är inloggad i AiAi.