FN´s konventioner om barns och funktionsnedsattas rättigheter

Svensk lagstiftning och omsorgspolitik bygger i grund och botten på de FN-konventioner som Sverige har ratificerat, det vill säga som Sverige har åtagit sig att efterleva och följa. Det är också på dessa grunder som ELFA Assistans bedriver sin verksamhet och som du förväntas arbeta som personliga assistent till någon av våra kunder. När du arbetar som personlig assistent är det i huvudsak två konventioner som du behöver ha i åtanke, nämligen FN´s konvention om barns rättigheter och FN´s konvention om funktionsnedsatta personers rättigheter.

Sverige ratificerade konventionen om barns rättigheter redan 1989 och konventionen om om funktionsnedsatta personers rättigheter undertecknades av Sverige 2007.