Har du sagt “AJ” eller “OJ” på jobbet?

Det behöver i så fall vi på kontoret få veta som en del i vårt systematisk arbetsmiljöarbete.

En av våra stora uppgifter som arbetsgivare är att se till att ingen gör sig illa under arbetstid och för att lyckas med det måste du förse oss med information. Genom att du anmäler olycksfall (“Aj”) och tillbud (“Oj”) som sker när du jobbar så hjälper du inte bara dig själv till en säkrare arbetsmiljö, utan du tar även ansvar för dina kollegors arbetsmiljö.

Anmäl olycksfall och tillbud på de blanketter du hittar i arbetsplatspärmen och som inloggad i AiAi eller använd formuläret här nedan så kontakter vi dig för vidare information.