Samhällsinsatser du kan ansöka om hos Försäkringskassa, kommun och region

Som funktionsnedsatt individ finns det många insatser du kan ansöka om hos Försäkringskassa, kommun och region, insatser som alla syftar till att underlätta din vardag och ge dig möjlighet att leva det liv du vill och önskar.

Om du behöver hjälp med att förstå eller fylla i en blankett vänder du dig i första hand till den myndighet som du ska ansöka hos.

Merkostnadsersättning för vuxna

Om du har merkostnader till följd av en funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning. Med merkostnader menas kostnader som beror på din funktionsnedsättning och är utöver vad som är vanligt för personer i samma ålder.

Merkostnadsersättning för barn

Om du har merkostnader till följd av ditt barns funktionsnedsättning kan du få merkostnadsersättning och det är Försäkringskassan som bedömer vad som räknas som merkostnader.

 

Bilstöd och bilanpassning

Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning. Här kan du läsa om vad bilstöd är, vem som kan få det, hur du ansöker och hur mycket pengar du kan få.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

Aktivitetsersättning är pengar till den som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan på grund av en funktionsnedsättning.

Omvårdnadsbidrag

Om du har ett barn med funktionsnedsättning kan du få omvårdnadsbidrag. Bidraget baseras på den omvårdnad och tillsyn som ditt barn behöver utöver vad som är vanligt för barn i samma ålder utan funktionsnedsättning.

Kontaktdagar

Kontaktdagar är tio extra VAB-dagar för dig med barn som omfattas av LSS, dagarna ska bidra till bättre stöd till ditt barn.

Parkeringstillstånd

Du ansöker om parkeringstillstånd hos din hemkommun.Du behöver bifoga ett läkarintyg som styrker dina behov.

Aktivitetsersättning

Här hittar du länkar och information om aktivitetsersättning och sjukersättning för dig som inte kan arbeta heltid på grund av din funktionsnedsättning.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag till dig som har en funktionsnedsättning som medför en risk för din tandhälsa.

Godmanskap

Ansökan om godmanskap skickas till Överförmyndarnämnden i hemkommunen. Den gode mannen ska se till huvudmannens bästa i alla lägen utifrån sitt uppdrag.

Andra LSS-insatser

I LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) regleras 10 olika insatser. Du söker insatserna hos din hemkommun och du behöver bifoga läkarintyg som styrker dina behov.

Färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst och riksfärdtjänst hos ditt landsting. Till ansökan behöver du bifoga ett läkarintyg som stryker ditt behov av färdtjänst.