Med ELFA Assistans som arbetsgivare

Vi jobbar hårt för att vara en tydlig, rättvis och korrekt arbetsgivare och utifrån det faktum att många av våra medarbetare rekommenderar oss till sina vänner och bekanta, så är vi rätt säkra på att vi har lyckats. 

Vi är pålästa och har täta kontakter med bland annat fackförbundet Kommunal och vår arbetsgivarorganisation Fremia, för att säkerställa att vi gör rätt enligt alla lagar och avtal. Vi strävar efter att vara tydliga i vårt sätt att arbeta och målet är att våra kunder ska ha en stabil assistentgrupp där varje person känner sig sedd och trivs med sitt arbete.

I gengäld ställer vi vissa motkrav på dig som anställs hos oss, vi förväntar oss exempelvis att du till 100 % står bakom vår värdegrund, att du strävar efter ett professionellt förhållningssätt till ditt arbete, att du håller hårt på dina lagstadgade skyldigheter och att du bemöter alla människor i din närhet med respekt och glädje.

Som anställd hos ELFA Assistans kan du bland annat förvänta dig: 

 • En ansvarig person på kontoret som är din närmaste chef och som kan svara på alla frågor om din anställning
 • Lön i rätt tid och för varje arbetad timma såvida du följer ditt schema och de överenskommelser som har gjorts
 • Ett tydligt arbetsschema som överensstämmer med arbetstidslagen och gällande kollektivavtal
 • Digital tidrapportering i systemet AiAi
 • Chans att spara din semesterersättning hos oss och få den utbetald i samband med semesterledighet alternativt få semesterersättningen utbetalad varje månad 
 • Regelbundna arbetsplatsmöten och tillgänglig personal på kontoret
 • Utbildning efter behov och i enlighet med gällande regler och önskemål i uppdraget
 • Årligt friskvårdsbidrag och ersättning för de godkända utlägg du gör i ditt arbete
 • Ett aktivt arbete med arbetsmiljöfrågor där du förväntas delta 
 • Kollektivavtal som efterföljs vad gäller exempelvis ob-tillägg, lönerevisioner
 • Julbord och trevligheter 

Ring eller maila, vi står till ditt förfogande

Sök någon av våra lediga tjänster som ligger på arbetsförmedlingen

Om det inte finns några lediga tjänster att söka, kan du istället skicka in en spontanansökan.