In english العربية » Logga in

13 juni 2017: HFD Mål nr 1206-16

Berör rätten till personlig assistans vid bilresor i egen bil när assistenten är den som kör bilen till och från fritidsaktiviteter

17 juni 2010: RÅ 2010 ref. 53 Målnummer 3143-09

Berör hur dubbel assistans ska beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven

26 juni 2015: Socialförsäkringsmål 1197:15

Berör frågan om prövningstillstånd och återförvisning till kammarrätten i ärende om assistansersättning

20 januari 2010: RÅ 2010 ref. 17 Målnummer 6232-07

Dom som säger att det inte bör föreligga något föräldraansvar för en nioårig flicka gällande tillsyn och kommunikation

25 juni 2015: Socialsförsäkringsmål 3527:14

Berör rätten till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade

17 juni 2009: RÅ 2009 ref. 57 Målnummer 5321-07

Fastställer att det inte är ett grundläggande behov att äta om man kan föra maten till munnen själv

5 juli 2012: HFD 2012 ref. 41 Mål nr 1 - 12

Berör huruvida vård- och egenvård kan anses vara grundläggande behov