In english العربية » Logga in

4/11 Föreläsning om epilepsi

Att leva med epilepsi

Varför får vissa barn och vuxna epilepsi?
Vilka olika typer av anfall finns och hur yttrar de sig?
Vad gör man när någon får ett anfall?
Hur känns det att få ett anfall?
Vilka olika behandlingsmöjligheter finns?
Hur påverkas vardagen?

Föreläsare:
Inga Iger Informatör, som själv har epilepsi och även har en dotter som har
epilepsi.
Eva Remnert Sjuksköterska/vårdlärare med lång erfarenhet av att arbeta med
människor med epilepsi.

Du anmäler dig till: utbildning@elfa-assistans.se eller via 08/700 20 60. Sista anmälningsdag är 30/10.